Bærekraft

Innen 2030 vil Citycon være klimanøytrale. 


Vi er forpliktet til å gjøre vår del for å nå målene som er satt i Parisavtalen. Vi tar sikte på å bli klimanøytrale som betyr at vi innen 2030 ikke vil ha noen direkte karbonutslipp fra våre egne bygninger og at all vår innkjøpte energi vil være klimanøytral.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Klimaendringer har ikke bare en negativ effekt på mennesker og natur rundt om i verden, men utgjør også en risiko for virksomheter. Å redusere utslipp er den viktigste og mest effektive måten for bedrifter å bekjempe klimaendringene på.  

Viktigheten av positive endringer understrekes i vår bransje. Til sammen er bygg- og anleggssektorene ansvarlige for over en tredjedel av det globale endelige energiforbruket og nesten 40 % av de totale direkte og indirekte CO2-utslippene.